viser nye veje til at træffe bæredygtige beslutninger

Kalder visionære ledere 


Du ved det godt. Tiden er inde til at træffe visionære beslutninger, der har impact og rækker ind i fremtiden. Beslutninger der gør en forskel for helheden: For kunder, medarbejdere, stakeholders, samfundet og planeten.


Jeg taler om det, som Peter Drucker kalder lederskab - "at gøre det rigtige". Det kræver at man er i kontakt med sin intuition.


Jeg viser dig, hvordan man kan bruge naturen til at træffe intuitivt rigtige beslutninger. 

Business i skoven


Jeg skaber et rum mellem himmel og jord, så I kan arbejde med et emne på en anderledes måde end, I plejer. Fordi I gerne vil have andre resultater, end I plejer. Naturen er rammen om de processer, jeg faciliterer. Det er den, fordi øjet skuer langt, når man er udenfor. Det er lettere at få øje på muligheder fremfor begrænsninger. Naturen giver optimale muligheder for at forbinde sig med sig selv, for refleksion og fordybelse. Jeg vil vove den påstand, at I vil opleve et andet output af at arbejde med jeres emne, end hvis jeres møde blev holdt hjemme på kontoret. 

Fyraftensbål

2 timer omkring et bål. I har valgt et emne at snakke om. Jeg faciliterer processen. 

Naturmøde

En hel dag udenfor. Vi flytter mødelokalet ud i naturen. I har emnet, jeg faciliterer processen. Naturen er rammen.

Refleksionsdøgn

Et døgn i refleksion. Her er tid til fordybelse. Refleksionsdøgnet er for jer, som gerne vil et spadestik dybere.

MISSION

Jeg tror på at følge livets og naturens logik: vinter, forår, sommer og efterår. Indånding og udånding. At integrere denne logik i vores lederskab og vores organisationer. At vi har brug for vinterens mørke, restitution og hvile, før vi kan lade frøene spire og komme op med gode, livgivende og bæredygtige visioner, ideer og beslutninger, lade dem gro og høste frugten. Vi har brug for både indåndingen og udåndingen. Det bør vi integrere i vores lederskab af os selv og vores organisationer. 


Hvad betyder det helt konkret? 


For organisationer handler det om at tænke på organisationen som en levende organisme. At designe det organisatoriske liv med respekt for livets og naturens logik. Hvor der ikke altid skal eksekveres, for så brænder både medarbejdere og de gode ideer ud. Hvor der er tid, plads og rum for restitution. At skabe et trygt space, hvor det er tilladt at fejle. Når man har respekt for denne livets logik, så er der grobund for at skabe organisationer, der som helhed rækker ind i fremtiden. Jeg vil vove den påstand, at de bedste og mest bæredygtige visioner, beslutninger og ideer dukker op efter en pause.


For vores eget lederskab handler det om, at der er en sammenhæng mellem vores indre økosystem og det ydre økosystem: At vores mindset eller sindstilstand, når vi træffer beslutninger, har indflydelse på kvaliteten af beslutningen. Hvis vi er i balance, når vi træffer beslutninger, så træffer vi bæredygtige beslutninger.  


En genvej til at følge naturens og livets logik er ganske enkelt at opholde sig i naturen. At forbinde sig med og få inspiration af naturen til at træffe beslutninger.


Det er min mission at bygge bro mellem business og livets og naturens logik. Det er ikke enten/eller - det er både/og.


FAKTA


De sidste +15 år har jeg interesseret mig for og undervist i bevidst, indre lederskab. Mine indfaldsvinkler er mangfoldige. Mit oprindelige udgangspunkt er Cand.Negot. med speciale i HR og kommunikation fra Syddansk Universitet. Jeg har arbejdet med HR og undervist ledere og unge mennesker i traditionelle ledelsesværktøjer. Men det er min klare erfaring, at disse værktøjer kommer til kort, hvis ikke "brugeren" står stærkt funderet i sig selv. Derfor arbejder jeg med indre lederskab fra et mere spirituelt sted. Jeg er inspireret af indiansk livsvisdom og har en uddannelse som Council Guide fra Ehama. Jeg bruger naturen til at facilitere at komme i kontakt med sit højeste selv. Derfra kan man træffe beslutninger, der virkelig batter.          
RESSOURCER

Jeg henter inspiration fra forskellige discipliner og jeg bekender mig ikke til en bestemt teoretisk retning. Mit spektrum spænder fra klassisk og moderne organisations- og  ledelsesteori til studier i naturens effekter på os mennesker til indiansk visdom. 


Jeg bliver bl.a. inspireret af 

  • Images of Organization, Gareth Morgan
  • Reinventing Organizations, Frederic Laloux

  • Theory U – Otto Scharmer 

  • Teal dots in an orange world, Erik Korsvik Østergaard
  • Shinrin-yoku- The Japanese Way of Forest Bathing for Health and Relaxation,

    Yoshifumi Miyazaki

  • The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate, Peter Wohlleben 

  • De 4 leveregler - En praktisk lære i personlig forvandling, Don Miguel Ruiz
  • Braving the Wilderness, Brené Brown


Kontakt mig

Ring til mig+45 24293377
Skriv til migpost@anniversen.dk